december 08, 2016

Åhlens julekampagne blev en fadæse.

Læs først om sagen på Spydpigen i går, hvordan "Internettet fyldtes med had og racisme....

Markedschefen (på Åhlens) blev forskrækket: Det var "jättetråkigt", at et billede kunde give sådanne reaktioner,  "eftersom vi lever ändå i ett samhälle med en mängd olika människor med olika kulturell och etiskt ursprung".

Var det virkelig kun "Overfladiskhed  og mangel på Omtanke" hos markedschef Lina Söderqvist ?

NEJ ! Det var fuldt ud bevidst ! Hun tror på "Multikulti`s godhed", skønt selve emnet i sig er selvmodsigende. Hendes holdning fremgår af en tidligere fadæse, hun har lavet:
For bare et år siden - i september 2015 - gjaldt det indsats for islamisering af Sverige gennem modeverdenen, hvor både Åhlens og H&M gjorde sig bemærkede og fandt støtte hos journalister og muhammedanere uden at mæle det mindste om, hvad det islamiske tørklæde i virkeligheden lægger op til. En doktorand i socialt arbejde ved Umeås Universitet, Devin Rexvid, forsøgte at forklare det for svenskerne:
"– Modeföretagen har ett socialt ansvar. De ska absolut inte vara med och normalisera ett så kontroversiellt plagg som slöjan. Det blir att acceptera kvinnoförtryck i det offentliga rummet"

december 07, 2016

Overfladiskhed og mangel på omtanke


Hvordan kan det store svenske modefirma, Åhlens, bære sig så dumt ad, som de har gjort her til jul ?Ved adventstid  åbnede deres julereklamekampagne med en smilende mørkhudet dreng ("af fremmed herkomst") - - i Luciakjortel! Jamen tænker man sig slet ikke om?

Med bilden ville de visa att alla kan få vara Lucia, oavsett hudfärg och kön.
– Det spelar ingen roll om man har långt eller kort hår, om man är pojke eller flicka, om man har ljus hy eller mörk hy – man kan faktiskt bestämma själv om man vill vara Lucia eller tomte eller pepparkaksgubbe, säger Åhlens markedschef, Lina Söderqvist till SVT Nyheter.

Total mangel på omtanke!

Internettet fyldtes med had og racisme. Markedschefen blev forskrækket: Det var "jättetråkigt", at et billede kunde give sådanne reaktioner,  "eftersom vi lever ändå i ett samhälle med en mängd olika människor med olika kulturell och etiskt ursprung".

Jamen netop derfor! Hele dette påtvungne "multi-kulti-halløj" har et helt andet mål end det i medierne officielt angivne. Det skal skabe kaos, modvilje og vrede. Alt er lige godt, religion, hudfarve og køn. Nu skal børn jo også selv kunde vælge om de vil skifte køn ved operation, når de kommer i puberteten. På 1970-talet reklamerede theologstuderende kvinder i Danmark for at vi skulde kvitte "Fader Vor" og bede "Moder Vor" i stedet.

Tror Åhlens markedschef at menneskeheden bliver lykkeligere og bedre ved at fjerne folkets levevis, tanker og traditioner og ødelægge det tidligere så velordnede Sveriges samhällsstruktur?

december 06, 2016

Et farvel til Mogens Camre


En stridsmand har lagt sværdet

Mogens Camre er afgået ved døden. Han led af en frygtelig sygdom: Amyotrophic Lateral Sclerosis. Mogens Camre var en ægte stridsmand, der levede efter de gamle frihedskæmperes principper. Han stred for sit fædreland imod islamiseringen.

Camre var undertiden meget skarp i mælet, når han forsøgte at forklare alle de sløve mennesker, der efter hans mening burde kunne se, at den uhæmmede, islamiske indvandring til vort lille land ville blive Danmarks endeligt. I skrift og tale lagde han ikke fingrene imellem og pegede på, at uduelige politikere bare så passivt til, medens islam undergravede det danske samfund. Camre var så skarp i sin kritik, at han af og til overskred nogle grænser for, hvad man må mene og sige i dette land. Det kostede måske en eller anden form for straf, men det rørte ham ikke. Han forblev trofast i sin bedømmelse af Danmarks situation og fortsatte sin klare tale til glæde for alle de umælende.

Mogens Camre var en oratorisk begavelse, et anstændigt menneske, en ægte og modig frihedskæmper, som vi aldrig vil glemme. Vi har alt for få af hans slags.

Erik Troldhuus

Maria smidt i floden...

Mordet på den 19-årige Maria Ladenburger, som det tyske ugeblad "Bild" undgik at nævne under påskud af, at det kun havde "lokal interesse", omtales bl.a. i italiensk presse:

http://www.liberoquotidiano.it/news/sfoglio/12243100/maria-clemens-landerburger-stuprata-uccisa-figlia-funzionario-ue-immigrato-afghano.html

Maria Ladenburger, datter af den højt placerede embedsmand i EU, Clemens Ladenburger er blevet voldtaget og dræbt. (Clemens Ladenburger har siden 2008 assisteret lederen af den juridiske afdeling i Europakommissionen). Den 19-årige Maria blev først voldtaget og derpå dræbt og hendes krop smidt i floden Dreisam, hvor politiet fandt hende.

Den mistænkte gerningsmand er en 17-årig afghansk flygtning, som kom til Tyskland i 2015 som uledsaget mindreårig. Det er lykkedes politiet at finde frem til den unge mand ved hjælp af et sort tørklæde fundet på gerningsstedet. Maria var i øvrigt beskæftiget ved et modtagelsescenter for flygtninge, uden at efterforskningen dermed har fået klarlagt, om hun kendte sin morder. Men efter anholdelse af den mistænkte skal han have tilstået. Retssagen skal begynde i det ny år.

Ifølge efterforskernes rekonstruktion er Maria blevet angrebet på vej hjem fra en studenterfest ved universitetet i Friburg, hvor hun studerede. Hun var på cykel, men nåede ikke hjem, og dagen efter blev hun fundet i floden.

"Maria har i 19 år været solstrålen i vor familie, og det vil hun fortsat være", siger familien til pressen.


Oversat fra italiensk af Gertrud


december 04, 2016

Endeløst med svindel

Lovændring af Italiens Forfatning?
Venstrefløjen fornægter sig aldrig: svindel, svindel, svindel, endeløst med svindel...
Den italienske blog "lisistrata" gik i går (3/12) i rette med en brochure fra "Ja-Komitèen", som reklamerede for, at italienerne den 4. december skulde tilslutte sig forslaget om at ændre Italiens forfatning og dermed fastslå EU`s magtbeføjelser:

`Nationalkomitèen "Det er nok med et JA" tillader sig at narre italienerne angående valgreklame: den 3. december 2016  (dagen før en valgdag) skulde ellers være tavshedens dag, hvor propaganda var bandlyst,
.....
Her følger så en længere redegørelse på bloggen "lisistrata" om, hvordan man gennem text og illustration og underforståer symbolik bryder loven om "Tavshedens dag" for at få gennemtrumfet et JA til det forslag, som den sidst tilkomne statsminister, Renzi, har foreslået i EU`s ånd (og magt).


december 02, 2016

Det er snart Lucianat

Lucia-festen trænges ud af 68`ernes uromantik

Den nordiske jul er ikke som nogen anden jul i verden. Den er noget helt for sig selv. Ordet JUL står alene, - ukendt uden for Norden. Den har ikke noget som helst med Jesu fødsel at gøre. Nordisk jul er født af mørket. I mørket. Under en himmelkuppel fuld af stjerner og med flammende nordlys. Med al den troldom som hører mørket til, og hvor de underjordiske, trolde og nisser lister rundt på lofter og i stalde. Sønden for os fejrer man kirkens hellige nat, hyrdernes nat, stjernen over Betlehem. Alt det er fra historisk tid og har også sin romantik Men den nordiske jul er fra urtiden, før runerne, urgammel.... Den katolske kirke kunde ikke fa has på den, men måtte bøje sig. Gå på kompromis. Mørket vandt, og julekrybben blev stående - inde i kirken.
Ude i folket, i bondestuerne dunkle lys levede julen videre med julebuk og julegris. Lucia kom, men brød ikke med de nedarvede forestillinger. Hendes navn tydedes som beslægtet både med lys og med Lucifer.
Hun kunde passes ind.

Men nu lyder der andre toner og politiske krav om at bytte vor kultur ud med en anden, som trænger sig på og vil have "Lebensraum". Den er opstået under røvertogter i ørknen.
Allerede for nogle år siden meddelte en norsk børnehave, at man fjernede Luciafesten af hensyn til de muslimske børn. Luciakronens lys og "lussekatter" passer ikke til noget så uromantisk som politiske manifestationer.


Kampfly? Hvorfor?


Vort forsvar kræver nye tanker - ikke nye penge
af civilingeniør Torben Caroc

Nedenstående er tænkt som læserbrev. Jeg håber at I kan bruge det og sender venlig hilsen
civ ing  Torben Cároc
t.caroc@yahoo.com
Trunnevangen 9, 3 tv
Charlottenlund
tlf 2747-8035

Vort forsvar kræver nye tanker - ikke nye penge
For nogen tid siden haste-vedtog folketinget milliarddyrt indkøb af kampfly. Hvorfor ?
Vi taler jo ikke længere om fjender med millionstore hære, fly, kampvogne, u-både og andet isenkram. Nej, det der truer danskerne er terrorister med billige bombebælter og/eller lette skydevåben, samt almindelige slagterknive. Disse terrorister/psykopater formerer sig som et svamperodnet, mycelium, eller som kræftmetastaser. Trænger ind overalt og er meget svære at få øje på.

Bekæmpelse af den slags har intet at gøre med traditionelt forsvar, men med politi og måske hjemmeværn. Vi havde før i tiden et begreb som hed gendarm, efter fransk gens d'armes, "mænd under våben". Bevæbnet med let gevær, karabin, og bl. a. brugt til grænsebevogtning. I dag behøves desuden biler, maskinpistoler, overvågningsudstyr.

Vi behøver genopfinde gendarmerne. Til brug i hele Danmark, bl. a. for at bremse dannelse af lovløse områder. Rekruttering kunne ske ved genaktivering af almindelig værnepligt/forsvarspligt. Enhver ung dansker m/k kunne meget vel bruge et års tid af sin ungdom på oplæring og arbejde i dette gendarmkorps. Nøjagtigt som den klassiske værnepligt, kun med den forskel at uddannelsen er mere politilignende end militær. Udover våbenbrug i og udenfor byer, burde den indeholde afsnit om gerillakrig og sabotage, samt psykologisk krigsførelse og desinformation. Disse midler bruges nemlig flittigt af Danmarks modstandere.

Unge mennesker med dansk statsborgerskab - men med ikke-dansk baggrund - indkaldes ligesom danske unge, men de udfører opgaver uden våben, lignende civilforsvarets. Mange unge har tid til at tage et sabbatsår inden studierne. Så kunne man godt kræve 6 -12 måneders værnepligt.
Værnepligten kunne kræves gennemført senest ved 20 års alder. For at undgå pjæk, kunne den som gør sig usynlig, få sit statsborgerskab suspenderet og mister i den periode (til militæruddannelsen så faktisk gennemføres) stemmeret og sociale goder i Danmark.
Ligesom ethvert andet kvalificeret arbejde, kræver gendarmtjeneste efteruddannelse. Herunder en vis fysisk træning. Det kunne så gøres på nogle uger f.eks. hvert andet år.
Et gendarmkorps skulle naturligvis arbejde tæt sammen med politiet og PET. Finansiering af gendarmerne kunne ske ved at reducere indkøb af avancerede våbensystemer, såsom kampfly.

Engang var der jo for øvrigt generel værnepligt i Danmark. Unge mænd fik obligatorisk et års tid med våbenøvelser og træning i at klare sig under primitive forhold. Når farer truede vort land, modtog de allerede uddannede, men hjemsendte, soldater et brev med besked om mobilisering og ordre om at indfinde sig på kasernen. I dag er den slags passé. Man giver ikke ordrer, men venter på at soldater melder sig frivilligt og mod betaling.

Det gør de allerfleste dog kun efter at være udsat for personlig livsfare - eller at have mistet pårørende som offer for galninge. Selvom frivillighed er fint, så ville det måske i virkeligheden være mere skånsomt at myndighederne indkaldte folk per brev end at hver enkelt skulle lide personlig skade før han meldte sig i forsvaret.

______________________________________________________________________________

Spydpigens kommentar:

Det lyder ikke tosset, og det ligger tilsyneladende tæt op af det, som den schweiziske stat udsendte o. 1970 til alle landets indbyggere for at informere dem om "den anden form for krig" ("die zweite Form des Krieges"), den form som vi faktisk står i til Knæene uden at fatte det rigtigt. "Fjenden" skal overtage vore territorier på en sindrig måde uden brug af krigs-isenkram. Krigen er camoufleret,

"Ved denne form for krig kan imidlertid selv et lille folk hævde sig over for en stor modstander. Det er ikke tal og materiel, som er udslagsgivende, men årvågenhed og indre modstandskraft".december 01, 2016

ENDELIG NEW SPEEK

Forside > Lone Nørgaard
ENDELIG ET ÆGTE BORGERLIGT MEDIE

Skrevet af Lone Nørgaard
SHARE
ENDELIG ET ÆGTE BORGERLIGT MEDIE
Lone.nrgaard.jpg

Læs selv:  http://www.newspeek.info/endelig_et_borgerligt_medie

Kære læsere af NewSpeek:

Jeg er i den lykkelige situation at have fået en blog på NewSpeeks nye portal. Mange tak til initiativtagerne, hvis vision er i fællesskab med andre at fremme borgerlige synspunkter i den offentlige opinion. Ja så mange tak, for den øvelse kan kun gå for langsomt.Ved ’borgerlige synspunkter’ forstår jeg ikke mindst sund fornuft [common sense]  solidt forankret i historisk og erfaringsbaseret viden frem for socialkonstruktivisme og ideologisk hjernespind leveret af et stadig mere råddent  og politisk korrekt Akademia.

Taget i betragtning hvor mange kronikker, artikler, kommentarer og læserbreve, jeg har fået afvist af Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Information m.fl. i de senere år, er det ganske forfriskende nu at få lov til at skrive for ’nogle’ frem for redaktørernes papirkurve.

Ellers ingen offer-retorik her. Vi - alias ægte borgerlige / ægte konservative - står i en politisk kamp, hvor de etablerede trykte og elektroniske medier med DR i front som hovedtendens har en multikulturel agenda. Med NewSpeek har vi fået et våben, hvor vi med ord og argumenter kan slå slagkraftigt tilbage på luftballon-skippere som Bo Lidegaard, David Trads, Uffe Ellemann Jensen, Suzanne Brøgger, Carsten Jensen, Margrethe Auken, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Bjørn Elmquist, Andreas Kamm, Mikael Rothstein, Georg Metz, Marianne Jelved, Poul Nyrup Rasmussen, Birte Weiss, Hans Skov Christensen og mange, mange, mange, mange flere i en perlerække så lang som onde år.  Det værste af slagsen 1983, hvor den famøse udlændingelov blev vedtaget, der åbnede ladeporten til vores engang så yndige og fredelige land. Hovedansvarlig: Hans Gammeltoft-Hansen.

Glem aldrig det navn. Hans Gammeltoft-Hansen, Folketingets tidligere ombudsmand, hovedarkitekten bag den fatale udlændingelov i 1983. Han fortjener en skamstøtte, men får sikkert en gade opkaldt efter sig i stedet for.

Lad mig runde min intro af med at citere fra et dannelsespapir, som kloge folk med historikeren Henrik Jensen og teologen Kirsten Sarauw i spidsen har formuleret – for det er præcist den position, jeg tager afsæt i:

”HVORFOR DANNE?

”Hvis vi er i så slem en situation, som jeg forestiller mig, forekommer pessimisme mig at være endnu en kulturel luksus, som vi må undvære, hvis vi ønsker at overleve.” 
Alasdair MacIntyre, After Virtue, 1981.
Ovenstående citat af Alasdair MacIntyre rummer essensen: Vestlig kultur befinder sig i en overlevelseskamp. Samuel P. Huntingtons scenario med en verden af konkurrerende civilisationer definerer den globale side af denne kamp. Han har godtgjort, at vi lever i en epoke, hvor den enkelte civilisation griber tilbage i de kulturelle grundværdier for at finde meningen med dens eksistens. Det er efter alt at dømme en tendens, ingen civilisation kan sætte sig ud over, uanset tidens megen tale om multikulturalisme […]
Kulturkampen skærer tværs igennem det enkelte individ som en modsætning mellem den rene selvrealiseringsinteresse og forestillingen om, at der er et fælles projekt, som primært handler om kulturel overlevelse […]
At kritisere kultur er nødvendigt, men vi kommer ingen vegne ved kun at kritisere os selv eller andre kulturer. Vi ønsker at genfinde kvaliteterne i vores egen.”
Netop. I Danmark er jeg født, her har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går – og det hjem, og den vestlige civilisation det repræsenterer, vil jeg kæmpe for, så længe der er saft og kraft i mig.  

Manden bag IKEA-mordene overfaldet

De brutale mord på ganske tilfældige kunder i IKEA`s hovedbutik i smålandske Âlmhult sidste år blev lagt i tågeslør i massemedierne, - vistnok for ikke at forskrække befolkningen, et indøvet journalistisk "hensyn" i Sverige, som bl.a. kan føre til, at man ikke efterlyser mistænkte forbrydere.

Den 37-årige gerningsmand Abraham Ukbagabir idømtes livsvarigt fængelse og indlogeredes på
Salabergaanstalten. Fire dage efter sin ankomst dèr, blev han slemt overfaldet af en medfange og
flyttedes til Tidaholmsfängelset.

Efter sigende er han nu også dèr blevet overfaldet af en anden fange, og sagen er politianmeldt og skal udforskes.

november 30, 2016

Forsvar hvad du har

Den 16. september sidste år (2015) forsøgte hundredvis af flygtninge at overskride grænsen fra Serbien til Ungarn. Det kom til massive konflikter, og politiet satte vandkanoner ind.

Kilde: Reuters/X01390
http://ln.is/www.welt.de/politik/VDPtt … via @welt

Ungarn er kendt for sin hårde indvandringspolitik - nu viser det østeuropeiske lands holdning sig også i retsvæsenet. En illegal flygtning skal sidde en lang straf af i fængsel.

En ungarnsk domstol har idømt en syrisk-kyprisk mand til 10 år bag tremmer, fordi han sidste år tog del i spektaklerne ved den serbisk-ungarnske grænse.
Ved urolighederne skal manden have kastet sten på politibetjentene for derigennem at gennemtvinge en grænseåbning. Ifølge ungarnsk ret er strafferammen dermed vurderet som terrorhndling.
Den 40-årige Ahmed Hamed brød ud i tårer, da dommeren læste den foreløbige dom op. Straffen er den højeste straf, som er blevet fældet under den sidste flygtningekrise. Ungarn har i den sidste tid vist sig som den hårdeste modstander af masseindvandring i Europa.

Hamed hørte til en gruppe flygtninge, som rejste illegalt ind i Ungarn den 16. september 2015. Inden det havde han ophidset andre flygtninge med en megafon. Hundredvis flygtninge  tvang dengang sikkerhedsbetjente til at åbne grænsen. Politiet forsøgte at få kontrol over situationen med vandkanoner og tåregas
Reuters/mli
WeltN24
___________________________________________________

Spydpigens kommentar:
"Ungarn er kendt for sin hårde indvandringspolitik", skriver Reuters. De andre EU-lande er kendt for deres slatne eftergivenhed og manglende kendskab til islam.